Eerste Lelystadse Schroothandel B.V.

Verwerking oud-ijzer

Verwerking ferro

Uw materiaal wordt bij binnenkomst gewogen op een digitale weegschaal die is geijkt volgens de richtlijnen van het Nederlands Meet Instituut. Daarmee bent u altijd verzekerd van het juiste gewicht. Tijdens de weging op de weegbrug wordt het oud-ijzer gescand op radioactieve (ironiserende) straling. Vervolgens mag u het op de juiste plek storten.

Daarna gaan wij voor u aan de slag. Wij knippen, shredderen, branden en sorteren. Geen mogelijkheid wordt onbenut gelaten om de recycling en daarmee de restopbrengst van uw producten te maximaliseren.

De verwerking vindt plaats met een elektrische kraan en schrootschaar waarmee we een hele hoge productiecapaciteit halen, maar dan wel CO2 neutraal. Na dit proces vindt een selectie plaats op basis van maat en kwaliteit. Uw restopbrengst vindt daarna zijn weg naar bijvoorbeeld Tata Steel in IJmuiden of gieterijen in Europa of andere continenten.